Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Wie zijn we

Welkom bij onze Vereniging

De naam van onze schoolvereniging luidt: Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht. Al sinds de oprichting in 1903 wordt, gesteund door ouders/verzorgers en personeel, uitstekend samengewerkt met de leden van de plaatselijke protestants-christelijke kerken.

Het onderwijs op onze scholen stelt zich ten doel de bijbelse visie op wereld en maatschappij gestalte te geven. Daarom is ons motto:

'Leren met hoofd, hart en handen'

De bijbel, Gods Woord, en ons geloof in Jezus Christus vormen de basis en inspiratie van onze levensovertuiging en ons handelen.

We realiseren ons dat Christelijk onderwijs voor onze kinderen niet vanzelfsprekend is. Daarom zetten naast onze leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel ook vele ouders/verzorgers zich in voor de scholen en de vereniging. Dat is in ruim 100 jaar niet veranderd.

Het bestuur kan alleen haar werk doen als zij zich gesteund weet door leden, ouders, die uit
overtuiging kiezen voor het Christelijk onderwijs.
U kunt samen met ons helpen zorgdragen voor een sterke Christelijke schoolvereniging!
Lid worden betekent:
MEEPRATEN - MEEBESLISSEN - MEESTEMMEN
Doen dus!