Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Vacatures

We zijn op zoek naar invalkrachten (mogelijkheid tot min/max)

We zoeken invalkrachten die:

     bewust kiezen voor het Protestants Christelijk Onderwijs en meelevend lid is van een christelijke kerk of gemeente.

     enthousiast voor de klas staan en een positief leerklimaat kunnen opbouwen;

     een duidelijke visie hebben op handelingsgericht werken en passend onderwijs en dit in de praktijk goed gestalte kunnen geven;

     een warm hart hebben voor de kinderen;

     structuur bieden;

     bereid zijn zich volledig in te zetten;

     goed passen in het team;

     beschikken over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor;

     bij voorkeur bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs of de bereidheid hebben hiervoor een aanvullende studie te volgen; 

        ●     waarde hechten aan een goede samenwerking met kinderen, ouders en collega's;

        ●     nog niet uitgeleerd zijn;

 

We bieden jou op iedere VCNO-school:

     een enthousiast en hardwerkend team, dat goed met elkaar samenwerkt;

     een team dat werkt volgens de principes van handelingsgericht werken;

     een team dat gebruik maakt van een professioneel en goed ingericht leerlingvolgsysteem;

     positief betrokken ouders.

 

Voor informatie over invalkrachten, kun je bellen met één van de directeuren van de VCNO-scholen. 


Dhr. Jaap van der Put (directeur Prins Florisschool) is bereikbaar onder het nummer 078
–  6440316.

Dhr. Jaco van Erk (directeur Kindcentrum Oranje-Nassau en Kindcentrum Prins Constantijn) is bereikbaar onder nummer 078 
– 6154954 of 078 – 6151499. 

Dhr. Hananja Witkamp (directeur Koningin Beatrixschool) is bereikbaar onder het nummer  078 – 6152256.

Sollicitatiebrieven voor invalkracht kunnen worden gestuurd naar: yvonne.vonk@vcnop.nl