Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Toelaten van leerlingen

Onze scholen gaan uit van het "Open school" principe. Dit houdt in dat in feite iedereen welkom is, zowel kinderen die met het Christelijk geloof worden opgevoed als kinderen waarbij dit niet gebeurt.
Dit toelaten gebeurt echter niet zomaar. Bij het aanmelden zijn de grondslag en de doelstelling van de school en onze vereniging altijd een belangrijk onderwerp van gesprek en wordt aan u als ouder/verzorger een overeenkomst, waarin de respectverklaring is opgenomen, ter ondertekening aangeboden.

De ondertekening van deze overeenkomst is een voorwaarde tot toelating van leerlingen tot één van onze scholen.