Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Samen school zijn

Onze scholen karakteriseren zich door een grote mate van betrokkenheid tussen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Voorbeelden hiervan zijn de zeer actieve (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden en Ouderraden.
Bij het organiseren van veel activiteiten is de hulp en inzet van ouders en verzorgers niet weg te denken.
Meer informatie vindt u in de schoolgidsen.