Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Profiel

Van een te benoemen werknemer wordt gevraagd dat zij/hij:

 • Doel en grondslag van de vereniging onderschrijft;
 • Aanspreekbaar is op het respecteren van de grondslag door visie en levenshouding blijk geeft, mee te willen werken aan de vormgeving en ontwikkeling van het Christelijk onderwijs in deze tijd;
 • Zich kenmerkt door een persoonlijke christelijke bevlogenheid;
 • Meelevend lid is van een christelijke kerk of gemeente;
 • Rekening houdt met de verschillende achtergronden van de leerlingen;
 • Respect heeft voor meningen van anderen;
 • Een onderwijsaanbod belangrijk vindt waarin het werken met hoofd, hart en handen zo veel mogelijk in balans is gebracht;
 • enthousiast voor de klas staat;
 • waarde hecht aan een goede samenwerking met kinderen, ouders en collega’s;
 • betrokkenheid toont voor de leerlingen, de klas en de school;
 • een positief leerklimaat kan opbouwen;
 • flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor heeft;
 • bereid is zich volledig in te zetten;
 • bevoegd is voor het geven van bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8 of de bereidheid heeft hiervoor een aanvullende studie te volgen;
 • nog niet uitgeleerd is.