Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Missie en grondslag

De Vereniging CNO Papendrecht verzorgt kwalitatief goed onderwijs. Dit onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, met vertrouwen in de toekomst. We werken en leven vanuit een christelijke grondhouding waarbij de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping in de praktijk wordt gebracht. Al ons handelen en ons beleid is hierdoor geïnspireerd.

De grondslag van onze scholen is de Bijbel als Woord van God. We geloven dat de Bijbel de belangrijkste leidraad is bij de opvoeding van onze kinderen en van ons handelen. Dit is vastgelegd in de statuten van onze schoolvereniging.