Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) ontleent zijn bestaansrecht en bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
Elke school van onze vereniging heeft een eigen medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de vereniging nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.