Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden van de diverse
protestants-christelijke kerken in Papendrecht.
Hieronder vindt u de bestuursleden met hun functies.

Dhr. J.W. van Wijngaarden Voorzitter
Dhr. C. van de Minkelis Penningmeester
Dhr. E. Verboom Secretaris
Dhr. T.A. Kiljan Algemeen lid
Mevr. K. van Rijswijk Algemeen lid

In de zomer van 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ door de Eerste Kamer aangenomen. De wet komt voort uit de zorg van de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en de wens om het aantal zwakke en zeer zwakke scholen terug te dringen. De overheid geeft enkele regels mee aan schoolbesturen, waarmee ze de professionaliteit van schoolbesturen wil bevorderen. Deze regels gaan onder andere over het naleven van principes van ‘goed bestuur’ en over de scheiding tussen het bestuur en het intern toezicht in onderwijsorganisaties. Ook het bestuur van VCNO Papendrecht is met deze wet aan de slag gegaan.
Klik hier om meer te lezen in  de Nieuwsbrief VCNO Papendrecht over de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’